ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator
Zákrok Cena
Prehliadka a posudok o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20€
Prehliadka a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vstupu do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle, MŠ), do tábora, školy v prírode, na internát) 10€
Prehliadka a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom v zahraničí alebo prácou v zahraničí Z02.8 v slovenskom jazyku 20€
Prehliadky a lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom v zahraničí alebo prácou v zahraničí Z02.8 v cudzom jazyku 40€
Vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti 20€
Vstupná/výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20€
Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20€
Mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20€
Odber krvi na vlastnú žiadosť 20€
Vyšetrenie neprislúchajúceho pacienta (nekapitovaného) 50€
Vyšetrenie samoplatcu 50€
Vyšetrenie pacienta v cudzom jazyku 50€
Vyšetrenie Strep A testu na žiadosť pacienta 10€
Vyšetrenie hladiny hemoglobínu v krvi a CRP s okamžitým výsledkom v ambulancii 10€
Vyšetrenie glykémie a kyseliny močovej z kapilárnej krvi na žiadosť pacienta 10€
Predoperačné vyšetrenie nezmluvného pacienta – bez odberov 30€
Predoperačné vyšetrenie pred chirurgickým zákrokom nehradené ZP – bez odberov 30€
Covid 19 antigen (slinné/nazálne) 20€
Covid 19 PCR 60€
Vytvorenie očkovacieho plánu 30€
Termín na nepovinné očkovanie 20€
Konzultácia s lekárom ohľadom očkovania 50€
Prepichnutie uší (po predchádzajúcom dohovore s pracovníkmi ambulancie) 30€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 20€
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 20€
Vystavenie potvrdenia v cudzom jazyku o vykonaných preventívnych prehliadkach a vyšetreniach 30€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne 20€
Ročný registračný poplatok od 21. 8. 2023 199€

* Detská poliklinika Dr. Martinko je neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Okrem činností súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou poskytuje nemedicínske/nadštandardné služby, ktoré sú skutočne poskytované ako doplnkové služby k zdravotnej starostlivosti hradené na základe slobodnej vôle klienta.

VsZP Union Dôvera
25
27
24
PediatriaAnoAnoAno
StomatológiaNieNieNie
Chirurgická ambulanciaAnoAnoNie
UrológiaNieAnoNie
SonografiaNieNieNie
Jednodňová zdravotná starostlivosť – chirurgiaAnoAnoNie
Jednodňová zdravotná starostlivosť – urológiaNieAnoNie
X
Registrujte vaše dieťa na pediatriu
Registrovať