Čo je fimóza a kedy je vhodné riešiť ju chirurgicky?

Magazín
Čo je fimóza a kedy je vhodné riešiť ju chirurgicky?
Čo je fimóza

Fimóza má svoj pôvod v perzistencii škrtiaceho prstenca, ktorý sa nachádza na mieste spojenia vonkajšej a vnútornej vrstvy predkožky. Tento prstenec obmedzuje voľné a plynulé stiahnutie predkožky. Ak sa v tomto priestore hromadí smegma (produkt okolitých žliaz), a tiež keď sa samotný predkožkový vak nedokáže dostatočne očistiť, môže to spôsobiť zápal.

U viac ako 90% novorodencov nie je možné voľne stiahnuť predkožku cez žaluď. Nemusí však ihneď ísť o fimózu. Do 18 mesiacov nie je potrebné manipulovať s predkožkou. Opakované zasahovanie môže spôsobiť poranenie a drobné ranky, ktoré sa hoja jazvením a môžu viesť práve k fimóze.

U niektorých chlapcov sa vo veku približne jeden a pol roka alebo dvoch rokov začína uvoľňovať zlepenie a predkožka sa dá stiahnuť. V takom prípade odporúčame, aby rodičia v rámci večernej hygieny vždy uvoľňovali predkožku, až kým sa dá hladko pretiahnuť.

Po dosiahnutí tretieho roku života je vhodné absolvovať s dieťaťom vyšetrenie u detského urológa, aj u chlapcov, ktorí nemajú žiadne viditeľné problémy, aby sa mohol prehodnotiť ďalší postup v prípade pretrvávajúcej fimózy a konglutinácie (prilepenie vnútorného listu predkožky k žaluďu). Je potrebné vylúčiť alebo potvrdiť existenciu krátkej uzdičky, ktorá je zodpovedná za rôzne stupne konglutinácie.

Kedy je vhodné fimózu u chlapcov riešiť chirurgicky?

Chirurgické riešenie fimózy, teda zúženia predkožky, sa vykonáva iba v prípade, že fimóza spôsobuje ťažkosti ako:

  • Slabý prúd moču pri močení.
  • Prerušovaný prúd moču a nafukovanie predkožky kvôli hromadeniu moču.
  • Fimóza spôsobuje opakované zápaly a bolestivé zápalové ochorenia na hlavici penisu, čo komplikuje močenie a predstavuje problém.

U detí do 18 rokov sa tento zákrok vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii. Trvá len niekoľko minút a realizujeme ho v rámci našej jednodňovej chirurgie.

Neabsolvovali ste ešte s vaším chlapcom vyšetrenie u urológa alebo máte podozrenie na fimózu? Rezervujte si termín v našej ambulancii detskej urológie.
X
Registrujte vaše dieťa na pediatriu
Registrovať