Zákrok Cena
Komplexné urologické vyšetrenie do 30 min 30€
Každých začatých 15 min urologického vyšetrenia 30€
Ultrazvukové vyšetrenie- urologická ambulancia 20€
Dekonglutinácia 30€
Synechiolýza 20€
Rezervácia termínu 20€
VsZP Union Dôvera
PediatriaAnoAnoAno
StomatológiaNieNieNie
Chirurgická ambulanciaNieNieNie
Registrujte vaše dieťa na pediatriu
Registrovať