ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Milí rodičia, naša ambulancia chirurgie momentálne nemôže z dôvodu obmedzených kapacít prijímať nových pacientov. Toto opatrenie platí do odvolania, o zmenách vás budeme včas informovať. Ďakujeme za vaše pochopenie a trpezlivosť.

Zákrok Cena
Konzultácia rodičovi osobne 30€
Komplexné vstupné vyšetrenie s konzultáciou 30€
Online konzultácia 30€
Vypísanie poistného formulára – pri úraze 15€
Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov, preklad správy do svetového jazyka. 50€
Používanie svetového jazyka pri komunikácií s pacientom. 50€
Obväz 10€
Schanzov golier, Stella dorsi 20€
DASAULT 20€
Cirkulárny obväz, stabilizujúci obväz alebo kompesívny obväz. 20€
Náplasťový obväz. 10€
Napínací obväz. 10€
Nasadenie Krammerovej dlahy 20€
Uvoľnenie sadrovej dlahy 10€
Repozícia pately 50€
Repozícia luxácie ramenného, lakťového, kolenného zhybu. 50€
Repozícia zlomeniny 1. a 2. článku prsta ruky, článku palca na nohe. 30€
Repozícia luxácie prsta ruky alebo palca 30€
Nekrvavá repozícia parafimózy 30€
Repozícia prolapsu anu 20€
Repozícia inkarcerovanej hernie 20€
Predná nosová tamponáda 20€
Sprejová anestéza – lidokain 10€
Lokálna anestéza 18€
Ošetrenie malej rany (do 3cm) vrátane uzavretia rany 30€
Debridement malej rany 10€
Extrakcia stehov z malej rany 10€
Ošetrenie veľkej rany (nad 3cm) vrátane uzavretia rany 50€
Ošetrenie veľkej rany vrátane zarovnania okrajov rany 20€
Debridement veľkej rany 30€
Extrakcia stehov z veľkej rany 20€
Zavedenie drénov do rany 10€
Šitie svalov alebo fascie 150€
Extrakcia cudzieho telesa povrchovo 20€
Extrakcia cudzieho telesa hlboko 40€
Extirpácia aterómu 70€
Excízia malého kúska sliznice alebo kože, névus 50€
Incízia abscesu 50€
Zavedenie ATB do rán alebo dutín 10€
Ošetrenie I. a II. stupňa za každú popáleninu 20€
Ošetrenie I. a II. stupňa do 5% za každú popáleninu 30€
Preväz popáleniny 20€
Preplach balanitídy 20€
Dekonglutinácia 40€
Ošetrenie panarícia 50€
Ablácia nechta 40€
Plastika nechtového lôžka 100€
Digitálne vyšetrenie konečníka 20€
Digitálne vyprázdnenie konečníka 30€
Odbery podľa cenníka Medirex€
Injekcia intramuskulárne, subkutánne 20€
Injekcia intravenózne 50€
Sondáž, katetrizácia 100€
Ošetrenie zápalového pupka u novorodencov 20€
Ošetrenie granulómu pupka 20€
Odstránenie bradavice 50€
Odstránenie lipomu do 1cm 50€
Odstránenie lipomu do 2cm 80€
Zavedenie rektálnej rúrky 15€
Ošetrenie bradavice AgNO3 15€
TAT (tetanický anatoxín) 20€
Podanie analgetika 10€
Fenolax čípok 10€
Odstránenie kliešťa 15€
Nastrelenie naušníc 30€
Náušnice 15€
Entonox 29€
Premedikácia 50€
Rezervácia termínu 20€
Krátka kontrola 15€
výber pracoviska* od 40€

*naším verejným prísľubom a ambíciou je poskytovať zdravotnú starostlivosť na úrovni, ktorú väčšina pacientov potrebuje a očakáva. Avšak súčastným konceptom verejného zdravotníctva nie je možné tento prísľub bez poplatkov naplniť. O tom či je výkon hradený z verejného zdravotného poistenia a aká je jeho cena je pacient informovaný vopred a má možnosť rozhodnúť sa. 

VsZP Union Dôvera
25
27
24
PediatriaAnoAnoAno
StomatológiaNieNieNie
Chirurgická ambulanciaAnoAnoNie
UrológiaNieAnoNie
SonografiaNieNieNie
Jednodňová zdravotná starostlivosť – chirurgiaAnoAnoNie
Jednodňová zdravotná starostlivosť – urológiaNieAnoNie
X
Registrujte vaše dieťa na pediatriu
Registrovať