Kedy je situácia urgentná a je potrebné vyhľadať zubnolekársku starostlivosť?

Bea radí
Kedy je situácia urgentná a je potrebné vyhľadať zubnolekársku starostlivosť?

Včasná návšteva pedostomatologickej ambulancie je dôležitá aj preto, aby dieťa poznalo prostredie a personál, s ktorým bude prichádzať do kontaktu.

Nie je ideálne nechávať si návštevu zubného lekára dovtedy, kým dieťa začne pociťovať bolestivé symptómy. V tomto prípade „vytuší“, že sa mu „bude musieť“ niečo robiť a podvedome si začne vytvárať strach.

Keď je prvý kontakt dieťaťa u zubného lekára spojený s bolesťou, je to ideálny začiatok k vzniku traumy do budúcna. Tomu je potrebné predísť.

Rovnako nepríjemná môže byť prvá návšteva pedostomatológa s úrazom. Pravidelnými preventívnymi prehliadkami vieme začínajúci zubná kaz odhaliť v štádiu, že možno nebude potrebná jeho sanácia. Prípadne si vysvetlíme, ako postupovať, aby zubný kaz vôbec nevznikol. Ale ak náhodou…

Kedy je situácia naozaj urgentná a je potrebné vyhľadať zubnolekársku starostlivosť ihneď? A naopak, čo nie je akútnym stavom? 

V pedostomatológii sa v rámci akútnych stavov jedná najčastejšie o:

 • Zubný kaz, ktorý prenikol do zubnej drene
 • Úrazy
 • V rámci akútnych stavov, pretože mnohé na vyšetrenie počkajú, sa jedná najčastejšie o:
 • Luxácie (rôzne posuny zubov)
 • Avulzie (celý zub sa dostane mimo zubné lôžko)
 • Intrúzie (zub vrazený do lôžka)
 • Fraktúry  zuba
 • Poranenie mäkkých tkanív (jazyk, pery, líca)
 • Primárnu infekciu vírusom herpes simplex

K akútnym stavom nepatria

 • Citlivosť dieťaťa pri jedení sladkého, kyslého, studeného (jedná sa o zubný kaz, ktorého ošetrenie počká)
 • Malý kúsok odštiepený zo zuba (často s touto situáciou, najmä pri mliečnych zuboch, nie je potrebné robiť nič, prípadne len jemné zahladenie. Taktiež ošetrenie tohto stavu počká)
 • Zub, ktorý „nechce sám vypadnúť“ (najmä dolné jednotky, tzv. „žraločie zuby“)
 • Pigmenty na zuboch
 • Preventívna prehliadka, na ktorú si zákonný zástupca nezavolá v dostatočnom predstihu, aj keď bol informovaný, že má volať minimálne dva mesiace dopredu

Milí rodičia, vieme, že vám záleží na zdraví a pocite pohody vášho dieťatka. Odporúčame preto neodkladať návštevy pedostomatológa až na urgentné stavy, kedy už dieťa trpí bolesťou. Pamätajte, že prevencia je základom budovania si pozitívneho vzťahu k lekárovi, ošetreniu bez plaču a zvládnutia návštevy ambulancie bez stresovania dieťaťa i rodiča.

X
Registrujte vaše dieťa na pediatriu
Registrovať